Bazele HVAC (încălzire, ventilatie și aer conditionat)

Prezentare generală a sistemului HVAC

HVAC ȋnseamnӑ ȋncӑlzire, sistem de ventilație cu recuperare de cӑldurӑ, aer conditionat, dar și umidificare dezumidificare. HVAC este important ȋn proiectarea de aplicații industriale medii și mari, clӑdiri de birouri, dar și pentru case sau pensiuni. Aici sistemele de siguranțӑ ale clӑdirii sunt reglementate ȋn ceea ce privește aerul proaspӑt, umiditatea, temperatura.

Aerul condiționat poate sӑ fie aer condiționat mobil, AC sau aer conditionat de tip split, aer condiționat de tip duct sau aer condiționat de tip casetӑ.

Nevoia de HVAC

Obiectivele HVAC sunt legate de controlul asupra aerului din interiorul casei, asupra temperaturii, umiditӑții, calitӑții acestuia, furnizӑrii de aer proaspӑt pentru a putea controla nivelul de oxigen și de dioxid de carbon. De asemenea obiectivele HVAC sunt legate și de cicrulația aerului și de debitul acestuia. Dacӑ toți acești factori sunt controlați cu succes, atunci sistemul HVAC este perfect. Sistemul HVAC este complet prin existența sistemelor de ventilație cu recuperare de cӑldurӑ, care folosesc aerul rece adus din exterior, ajutȃnd unitatea de aer condiționat ce va putea sӑ fie folositӑ mai eficient.

Sistemul HVAC modern s-a ȋnființat la Buffalo, New York pe 17 iulie 1902, ca rӑspuns la o problemӑ existentӑ legatӑ de calitatea aerului. Willis Carrier a prezentat desene pentru ceea ce a devenit recunoscut drept primul sistem modern de aer conditionat din lume.

Procese în HVAC

calitate aer climatizat proaspat

Procesele prin care se menține controlul eficient al parametrilor ȋntr-un spațiu cu aer conditionat sunt:

Ȋncӑlzire: pentru a crește temperatura ȋntr-un spațiu se adaugӑ energie termicӑ

Rӑcire: pentru a reduce temperatura se elimina energia termicӑ dintr-un spațiu

Umidificare: pentru a crește umiditatea relativӑ dintr-un spațiu se adaugӑ vapori de apӑ sau aburi

Dezumidificare: se ȋndepӑrteazӑ vaporii de apӑ sau aburii

Filtrare: se ȋndepӑrteazӑ praful, polenul, fumul și alte elemente contaminante

Ventilare cu recuperare de cӑldurӑ: permiterea intrӑrii aerului extern ȋn interior și ȋn același timp recuperarea cӑldurii ajutӑ la ȋncӑlzire sau rӑcire. Existӑ un nivel optim de oxigen ȋn ȋncӑpere.

Mișcarea aerului: se controleazӑ mișcarea aerului astfel ȋncȃt cei care locuiesc ȋn spațiul respectiv sӑ nu simtӑ nici un disconfort. Acest lucru se ȋntȃmplӑ și ȋn cazul sistemului de ventilație descentralizatӑ pri Sevi160r de ventilație ȋntre camere.

Componente unui sistem HVAC

Existӑ trei componente principale ale unui sistem HVAC. Aceste componente sunt: sistemul de rӑcire, de ȋncӑlzire și sistemul de ventilație cu recuperare de cӑldurӑ. Ȋn cele mai multe dintre cazuri, sursa de cӑldurӑ este un tip de pompӑ de cӑldurӑ sau cazan. Ȋntr-un sistem de aer condiționat, sistemul de rӑcire este compus dintr-un numӑr de subcomponente unice, care variazӑ pentru diverse sisteme de climatizare.

Tipuri de sisteme de climatizare

aer conditionat sistem ventilatie

Pentru diferite aplicații se recomandӑ diverse tipuri de sisteme de aer condiționat. Cel mai frecvent utilizate sunt descrise mai jos.

Alegerea sistemului de aer condiționat pe care ȋl utilizezi depinde de o serie de factori, inclusiv cei legați de suprafața de rӑcire, de cӑldura totalӑ generatӑ ȋn zonӑ ȋnchisӑ, etc.

Aer condiționat mobil

Unitӑțile AC portabile sunt compuse dintr-o singurӑ unitate mobilӑ pentru camerӑ. Debitul de aer este emis printr-un tub de evacuare. Ȋn acest aparat de aer condiționat, toate componentele, respectiv compresorul, condensatorul, supapa de expansiune sau bobina, evaporatorul și bobina de rӑcire sunt ȋnchise ȋntr-o singurӑ cutie. Sunt mai puțin eficiente și prezintӑ anumite dezavantaje. Sunt de multe ori ocolite de cӑtre cei care doresc o unitate de aer condiționat. Dar acestea au și avantaje precum faptul cӑ pot sӑ fie mutate rapid, și, mai mult de atȃt, nu necesitӑ instalare profesionalӑ.

Aer conditionat Split

Aparatul de aer condiționat este format din douӑ pӑrți: unitatea exterioarӑ și unitatea interioarӑ. Unitatea exterioarӑ, montatӑ ȋn afara camerei adӑpostește componente precum compresorul, condensatorul și supapa de expansiune. Se pot conecta de aceasta o singurӑ unitate interioarӑ (ȋn cazul celor monosplit), douӑ sau mai multe unitӑți interioare (ȋn cazul celor dualsplit sau multisplit). Aceastӑ parte cuprinde evaporatorul sau ventilatorul de rӑcire. Mai mult, ȋn prezent aspectul acestor unitӑți este ȋmbunӑtӑțit și ocupӑ mult mai puțin spațiu. Un aer condiționat poate sӑ fie utilizat atȃt pentru rӑcirea aerului, cȃt și pentru ȋncӑlzire.

Sistemul de climatizare centralizată

Aerul condiționat central este folosit pentru climatizarea clӑdirilor mari, caselor mai mari, clӑdirilor cu apartamente, birourilor, hotelurilor, sӑlilor de film, cinematografelor, fabricilor, etc. Dacӑ trebuie pus aer condiționat ȋn fiecare ȋncӑpere, atunci unitӑțile individuale sunt foarte scumpe. Aceastӑ soluție a climatizӑrii centralizate este una foarte bunӑ pentru asemenea spații, precum cele de tip mall, sӑli mari, galerii, etc.

Sistem de ventilație

Problema ventilației poate sӑ fie rezolvatӑ ȋn mai multe moduri. Sistemele de ventilație pot sӑ fie ȋmpӑrțite ȋn sisteme naturale și sisteme pe bazӑ mecanicӑ. Ultimele sunt ȋmpӑrțite la rȃndul lor ȋn sisteme de ventilație cu recuperare de cӑldurӑ și sisteme de ventilare fӑrӑ recuperare de cӑldurӑ. De asemenea, ventilația poate sӑ fie centralizatӑ sau descentralizatӑ.

Oferim urmӑtoarele sisteme:

Alimentarea pasivă de aer și extracția activă – fără recuperare de căldură
Sistem ventilatie descentralizata cu recuperare de caldura
Sistem ventilație centralizată cu recuperare de căldură

Sistem ventilație descentralizată cu recuperator de căldură ceramic

Poate fi instalat cu ușurințӑ ȋn perete, nu necesitӑ lucrӑri ample de construcție și rezolvӑ eficient problema ventilației. De asemenea furnizeazӑ aer proaspӑt continuu, care asigurӑ o calitate bunӑ a aerului din interior.

Centrală de ventilatie cu recuperare de caldura cu schimbătoare de căldură eficiente

Sistemul de ventilație centralizatӑ este o soluție foarte eficientӑ, destinatӑ ȋn special clӑdirilor rezidențiale noi. Oferӑ cele mai avansate moduri de ventilație și cele mai flexibile metode de instalare.

Ce poate face Altecovent pentru tine

planificare ventilatie recuperator de caldura

Altecovent dorește sӑ ofere excelențӑ ȋn fiecare proiect efectuat, alӑturi de profesioniști bine pregӑtiți. Suntem aici pentru a vӑ ajuta sӑ vӑ ȋmbunӑtӑțiți calitatea aerului interior și sӑ vӑ ȋncӑlziți casa cu cȃt mai puține pierderi de energie termicӑ. Oferim o gamӑ largӑ de produse și tot ajutorul tehnic de care aveți nevoie. Ne asiguram ȋntotdeauna cӑ veți primi cea mai bunӑ soluție pentru nevoile dumneavoastrӑ și ale casei.

Altecovent este o firmӑ de specialitate ȋn ventilație. Suntem proiectanți, furnizori, și, dacӑ este cazul, instalatori de sisteme de ventilație pentru locuințe ȋn Romȃnia. Oricare ar fi bugetul, cerințele sau așteptӑrile, Altecovent vӑ poate oferi soluția potrivitӑ. De la sisteme descentralizate de ventilație cu recuperare de cӑldurӑ, ventilatoare de baie (sistem de extracție pentru casӑ), pȃnӑ la oricare alte soluții moderne, gama noastrӑ largӑ de HVAC oferӑ un produs pentru fiecare situație posibilӑ. Sistemele noastre de ventilare vӑ pot ajuta sӑ vӑ faceți casa cȃt se poate de ecologicӑ, folosind ventilația de recuperare a ebergiei cu recuperare de cӑldurӑ(HRV)(ERV).

Ca lideri ȋn proiectare, execuție și furnizare a sistemelor de ventilație cu recuperare de cӑldurӑ, cȃt și a celor comerciale, vӑ putem ajuta, oferind un sistem silențios de ȋnaltӑ calitate, la cel mai bun preț posibil.

Gamă largă de sisteme de ventilatie de la producătorii de top

Altecovent oferӑ standarde ȋnalte naționale și internaționale furnizȃnd cele mai bune sisteme de pe piața pentru proiectele dumneavoastrӑ, la cel mai bun cost posibil:

Altecovent vӑ poate oferi o unitate de ventilație cu recuperare de cӑldurӑ pentru dumneavoastrӑ sau vӑ poate dӑrui un set complet de sisteme de ventilație cu recuperare de cӑldurӑ DIY cu toate elementele necesare de care aveți nevoie. Alӑturi de gama noastrӑ de unitӑți, avem de asemenea o gamӑ largӑ de soluții de conducte alӑturi de toate accesoriile necesare, inclusiv controlere, filtre și alte materiale precum: valve distribuitori, grile, atenuatoare de aerisire, etc.

Contactează-ne

Echipa noastrӑ de vȃnzӑri și zona tehnicӑ este disponibilӑ pentru a rӑspunde la orice ȋntrebare ȋn intervalul Luni-Vineri de la 8.00- 18.00.  Contactați-ne pentru mai multe informații despre sistemele de ventilație cu recuperare a cӑldurii sau despre alte sisteme de ventilație pe care le deținem.