Meritӑ sӑ folosești un sistem de ventilație cu recuperare de cӑldurӑ?

Meritӑ sӑ folosești un sistem de ventilație cu recuperare de cӑldurӑ?

sistem de ventilatie recuperare caldura

Da, pentru 90% din locuințe, instalarea unui Sistem de ventilatie cu recuperare de cӑldurӑ ȋn interiorul casei, are multiple avantaje. Un sistem de recuperare al cӑldurii vӑ va furniza aer proaspӑt ȋn locuința și va face posibilӑ apariția cӑldurii care de obicei se pierde. Astfel se va crea un mediu de viațӑ mai sanatos și veți face economii la facturile lunare pentru ȋncalzire.

Dacӑ vӑ propuneți sӑ construiți o casӑ nouӑ, nu exista nici o ȋndoialӑ cӑ un sistem de recuperare a caldurii, denumit și sistem de ventilatie centralizatӑ (HRV sau ERV) cu recuperator de cӑldurӑ sau cu ventilatoare pentru aerisire cu recuperare cӑldurӑ descentralizate, vӑ oferӑ un avantaj pentru facturile lunare. Puteți face economii substanțiale la facturile de ȋncalzire fatӑ de situația utilizarii ventilatoarelor normale din cadrul bӑilor sau de ventilarea aerului cu ajutorul ferestrei. Principalul avantaj este ȋnsӑ ȋmbunӑtațirea calitații aerului și bunӑstӑrii persoanelor care locuiesc ȋn acel spațiu.

Reducerea costurilor pentru încălzirea locuinței

Un sistem de ventilare cu recuperare de cӑldurӑ poate recupera pȃnӑ la 90 % din cӑldura care se pierde ȋn mod normal și poate reduce necesarul de ȋncӑlzire cu pȃnӑ la 25%. Investiția dumneavoastrӑ inițialӑ poate sӑ fie recuperatӑ in aproximativ cinci ani de zile. Este bine sӑ se ținӑ cont de factori precum etanșeitatea locuinței.

Calitatea aerului interior (IAQ)

Cererea de cladiri bine izolate a crescut semnificativ ȋn ultimul deceniu. Casele care nu sunt bine izolate și care nu sunt ventilate corespunzӑtor pot sӑ aibӑ o calitate slabă a aerului interiorAcest lucru poate avea efecte negative și poate duce la apariția condensului, mucegaiului, umezelii și prafului din casӑ. Pot apӑrea mirosuri neplӑcute și acumulari de gaze toxice. De asemenea pot apӑrea probleme de sӑnӑtate, precum astmul sau problemele respiratorii. Un sistem de ventilare cu recuperare de cӑldurӑ este potrivit pentru dumneavoastrӑ dacӑ vӑ doriți sӑ reduceți costurile de ȋncalzire, sӑ aveți o sursӑ constantӑ de aer proaspat, filtrat, ȋn casa voastrӑ.

nivel co2 ventilare recuperator de caldura folosirea continua

Nivel CO2 prin utilizarea ventilatoare aerisire la o functionare continua

Beneficiile unui sistem de ventilatie cu recuperare de căldură pentru locuințe

 • Îmbunătățește calitatea aerului interior (IAQ)
 • Recupereazӑ pȃnӑ la 90% din cӑldura pierdutӑ ȋn mod normal
 • Reduceți costurile necesare pentru ȋncalzirea locuinței
 • Cel mai bun sistem de ventilare disponibil pentru locuințele noi
 • Eliminӑ mucegaiul și condensul
 • Disperseazӑ compusi organici volatili precum aerosoli, mirosuri, etc.
 • Poți renunta la ventilatoarele normale și la aerisirea folosind doar fereastra
 • Casa este bine ventilatӑ și ai liniște
 • Furnizeazӑ constant aer proaspӑt, sӑnӑtos, filtrat cu filtru G3, G4, carbon activ sau filtru de polen
 • Nu are nevoie de orificii de aerisire sau ventilatoarele bӑii
 • Distribuția cӑldurii este echilibratӑ ȋn ȋntreaga casӑ
 • Respectӑ cele mai noi cerințe de control
 • Se controleazӑ complet și ușor cu ajutorul telecomenzii, panoului de control de pe perete, sau telefonului
 • Ȋn general, consumul de energie electricӑ mediu pe unitate de ventilator este de 2-6 W. Acest lucru duce la cheltuieli anuale foarte reduse, de aproximativ 20-30 de Lei pe an.
 •  

Instalare unui sisteme de ventilatie în casele vechi

Aerauliqa Quantum Next Ventilator cu Recuperator

Chiar și pentru o casӑ veche, montarea unui sistem de ventilare cu recuperare de cӑldurӑ este posibilӑ ȋn totalitate. Ȋnsӑ trebuie avutӑ ȋn vedere pierderea de etanșeitate care este prezentӑ ȋn cazul acestor clӑdiri. De aceea este important sӑ faceți ȋmbunӑtӑțiri ȋnainte de a monta sistemul.

Casele mai vechi au probleme ce țin de mucegai și condens și de aceea acest sistem de recuperare de cӑldurӑ este binevenit ȋn aceste locuințe. El ajutӑ la ȋndepӑrtarea problemelor existente.

Ȋn ultimii ani s-a observat prezența din ce ȋn ce mai mare a unor cladiri vechi care au o izolație puternicӑ și care au probleme cu o calitate slabӑ a aerului din interior. Ele se numesc „clӑdiri bolnave”, iar efectele sunt cele legate de mucegai, condens, sӑnӑtate pentru cei care locuiesc acolo.

Datorita tipului de construcție, este posibil ca nu toate camerele sӑ poatӑ sӑ aibӑ un sistem de ventilația cu recuperare de cӑldurӑ, ȋnsӑ cu siguranțӑ cӑ cele de la ultimul etaj pot beneficia de acest sistem. Astfel, dormitorul și baia de acolo pot sӑ scape de mucegai și condens. Totul se rezolvӑ ȋn proporție de 80% prin simpla instalare a acestui sistem.

Altecovent este expert ȋn proiectarea sistemelor de ventilație cu recuperatoare de cӑldurӑ și vӑ poate furniza un kit complet și ușor de instalat, sau vӑ poate ajuta cu montarea acestuia, dacӑ este cazul.

Instalarea sistemului în casele noi

sistem ventilatie centralizata komfovent Domekt R400V

Instalarea unui sistem de ventilare cu recuperator de cӑldurӑ este una dintre cele mai bune investiții pe care le puteți face, deoarece vӑ veți ȋmbunӑtӑți calitatea aerului respirat din interior și vӑ veți reduce costurile pentru ȋncalzire.

Dacӑ doriți sӑ revindeți casa, veți avea avantajul de a avea un sistem care ȋn curand va deveni o reglementare clarӑ cerutӑ ȋn zona construcțiilor.

Altecovent vӑ rӑspunde oricand cu plӑcere la orice ȋntrebare pe care o puteți avea, așadar, puteți sӑ cereți informații. Puteți trimite planurile dumneavoastrӑ și veți primi o propunere gratuitӑ și un plan personalizat.

Instalarea unui sistem de ventilatie cu recuperator de căldură în casa pasivă sau NZEB (case în care consumul de energie este aproape egal cu zero)

Ȋn situația ȋn care doriți sӑ atingeți un nivel ȋnalt de etanșeitate la casele pasive sau cele cu consum aproape egal cu zero, atunci aveți nevoie de instalarea unui sistem de ventilatie cu recuperare de cӑldurӑ.

Etanșeitate

Pentru a vӑ asigura cӑ nivelul de eficiențӑ al sistemului de ventilație cu recuperare de cӑldurӑ este maxim, trebuie sӑ vӑ asigurați cӑ ȋnsӑși clӑdirea este complet etanșӑ și rezistența la intemperii. Deși au fost instalate cu succes aceste sisteme ȋn case cu probleme de tipul mucegaiului sau condensului și au rezolvat problemele ȋn masurӑ mare, totuși nu vor avea eficiența de 80% din cauza scurgerilor de aer. Totuși, investiția este una foarte bunӑ pentru cӑ vor avea o calitate a vieții mult ȋmbunӑtațitӑ.

Unde să poziționez unitatea de ventilație centralizată cu recuperare de căldură  în casa mea, dacă doresc acest sistem?

Ȋn mod normal, o unitate centralizatӑ de ventilație cu recuperare de cӑldurӑ este poziționatӑ ȋn afara spațiului locuit, cum ar fi de exemplu ȋn poduri, ȋn spațiile cu goluri sau ȋn ȋncӑperile tehnice. Conductele sunt apoi alimentate pentru fiecare camerӑ individualӑ pentru a extrage aerul stӑtut și a furniza aer curat.

Toate aceste sisteme sunt ușor de instalat ȋn sistemul DIY (ȋn regim propriu), cu kiturile disponibile prin comandӑ, din oferta de sisteme de ventilatie cu recuperare de căldură . La cerere se oferӑ și servicii de instalare, de proiectare. Puteți completa online formularul de contact. Una dintre caracteristicile cheie ale sistemelor de ventilație cu recuperare de cӑldurӑ este cӑ puteți controla ȋn permanențӑ aerisirea ȋntregii clӑdiri.

Ce poate face Altecovent pentru tine

planificare ventilatie recuperator de caldura

Altecovent aduce excelențӑ prin toate acțiunile și sistemele oferite. Fiecare comandӑ este realizatӑ cu o echipӑ de profesioniști, experți foarte bine pregatiti. Suntem aici pentru a vӑ ajuta sӑ vӑ ȋmbunatӑțiți calitatea aerului respirat și sӑ vӑ ȋncalziți casa cu cȃt mai puține pierderi de energie termicӑ. Oferim o gamӑ largӑ de produse și tot ajutorul tehnic de care aveți nevoie. De la sisteme de ventilație cu recuperare de cӑldurӑ, ventilatoare pentru baie (sistem de extracție a aerului pentru casӑ), pȃnӑ la alte soluții personalizate, gama noastrӑ largӑ HVAC oferӑ un produs pentru fiecare situație de tratare a aerului. Sistemele noastre de ventilare vӑ vor face casa sӑ fie cȃt se poate de ecologicӑ, folosind ventilația de recuperare de energie cu recuperare de cӑldurӑ (HRV , ERV). De asemenea sunt disponibile și sisteme de ventilatie perfecte pentru construcțiile noi.

Ca lideri ȋn proiectare, execuție și furnizare a sistemelor de ventilație cu recuperare de cӑldurӑ, vӑ putem ajuta, oferind un sistem silențios de ȋnaltӑ calitate, la cel mai bun preț.

Gamă largă de sisteme de ventilatie de la producători de top

Altecovent oferӑ standarde ȋnalte naționale și internaționale furnizȃnd cele mai bune sisteme de pe piața pentru proiectele dumneavoastrӑ, la cel mai bun cost posibil:

Altecovent vӑ poate oferi o unitate de ventilație cu recuperare de cӑldurӑ pentru dumneavoastrӑ sau vӑ poate dӑrui un set complet de sisteme de ventilație cu recuperare de cӑldurӑ DIY cu toate elementele necesare de care aveți nevoie. Alӑturi de gama noastrӑ de unitӑți, avem de asemenea o gamӑ largӑ de soluții de conducte alӑturi de toate accesoriile necesare, inclusiv controlere, filtre și alte materiale precum:

 • valve distribuitori
 • grile
 • atenuatoare de aerisire, etc.

Contactează-ne

Echipa noastrӑ de vȃnzӑri și zona tehnicӑ este disponibilӑ pentru a rӑspunde la orice ȋntrebare ȋn intervalul Luni-Vineri de la 8.00- 18.00. Contactați-ne pentru mai multe informații despre sistemele de ventilație cu recuperare a cӑldurii sau despre alte sisteme de ventilație pe care le deținem.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *